Uppsägning

För att uppsägning av hyreskontrakt ska gälla krävs skriftlig uppsägning.

Ladda ner blankett för uppsägning här: Uppsägning

OBS!
Tänk på att den månad ni säger upp er lägenhet ej gäller som uppsägningsmånad.
Det är nästkommande kalendermånad som startar uppsägningstiden som är normalt
på tre månader.

Exempel: Ni vill flytta ut den siste juni, då måste ni säga upp er lägenhet absolut
senast den siste mars.

Skicka sedan din uppsägning med post, tänk på att den måste vara oss tillhanda
den siste, så skicka din uppsägning i god tid!

Kärrgruvans Förvaltning AB
Box 145, 561 22 Huskvarna