Presentation

John Åkesson och Leonard Thernström.

Kärrgruvans Förvaltning AB startade sin verksamhet 2011 med att förvärva fastigheterna Bolagshagen och Björkbyvägen. Totalt består beståndet av 10 fastigheter med ca 100 lägenheter.

Vid övertagandet var ca 25 lägenheter uthyrda, idag har vi i princp fullt uthyrt.

Våra fastigheter finns i Kärrgruvan/Norberg och utvecklas hela tiden genom underhåll och ombyggnad.

Ägare
Leonard Thernström köpte sin första fastighet i Karlshamn 1991. Idag består fastighetsbeståndet, förutom Kärrgruvans Förvaltning AB, av 18 välskötta fastigheter och totalt drygt 100 lägenheter. Leonard har med andra ord god erfarenhet av att äga och driva fastigheter.

John Åkesson har ingen tidigare erfarenhet av fastigheter, men har drivit eget företag inom reklambranschen i drygt 25 år och kommer i första hand att sköta det administrativa arbetet.