Bolagshagen Kärrgruvan, 738 50 Norberg
Bolagshagen 1, 23 lägenheter
Bolagshagen 2, 12 lägenheter
Bolagshagen 3, 22 lägenheter
Bolagshagen 5, 20 lägenheter


Björkbyvägen Kärrgruvan, 738 50 Norberg
Björkbyvägen 3, 3 lägenheter
Björkbyvägen 5, 2 lägenheter
Björkbyvägen 7, 2 lägenheter
Björkbyvägen 9, 4 lägenheter
Björkbyvägen 8, 2 lägenheter
Björkbyvägen 10, 3 lägenheter